DỊCH VỤ BÁN VÀNG TỰ ĐỘNG

Chọn:
Nhập số tiền cần mua:
Số tiền thanh toán phải từ 1,000đ đến 1,000,000đ
Hệ số:

Bảng Giá Vàng 8sever 100k card = 380 Triệu Vàng

Nếu nhập sai tên nhân vật hoặc sever thì vào  DỊCH VỤ ĐÃ MUA  sửa lại vào giao dịch lại nhé.

Mô tả

Server Nhân vật Khu vực Trạng thái
1 s1kurodz Vách Núi Kakarot 37 OFFLINE
2 s2kurodzz Vách Núi Kakarot 37 OFFLINE
3 s3kurodz Vách Núi Kakarot 37 OFFLINE
4 s4kurodz Vách Núi Kakarot 37 OFFLINE
5 s5kurodzz Vách Núi Kakarot 37 OFFLINE
6 s6kurodz Vách Núi Kakarot 37 OFFLINE
7 s7kurodzz Vách Núi Kakarot 37 OFFLINE