DỊCH VỤ ÚP SÉT KÍCH HOẠT

Chọn:
Chọn:

Yêu cầu : bùa dẻo dai 1 tháng ( Tránh hết thể lực khi đánh quái )

1 món hút HP 10% và 1 món hút KI 10%

Chúng Tôi Sẽ Up Acc Của Bạn 20/24 Tiếng Hàng Ngày ( Trừ Thời Gian Bảo Trì )

Trong Thời Gian UP Bên Mình Sẽ Đổi MK Để Tránh BỊ Vào Nick Trong Thời Gian Up

Mô tả

Yêu cầu : bùa dẻo dai 1 tháng ( Tránh hết thể lực khi đánh quái ) 1 món hút HP 10% và 1 món hút KI 10%